Hamarøy kommune logo

Apply for position

Job title
Økonomikonsulent/Controller
Employer
Hamarøy kommune
Address
Marie Hamsuns vei 3
Location
HAMARØY
Application deadline
11. April 2023

Return to job search

Utviklingen i Hamarøy kommune fortsetter, og nå vil vi ha deg med på laget!

Utviklingen i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune fortsetter, og nå vil vi ha deg med på laget! 

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune ligger nord i Nordland, og er omgitt av både storslagen natur, lange dype fjorder, og høye glattskurte fjellformasjoner. Kommunen er et lite stykke Norge i miniatyr - Vi har verneområder, anadrome vassdrag, vannkraft med konsesjonskraft, vindkraft, reinbeiteområde og er lulesamisk språk- og kulturforvaltningskommune. I tillegg er vi relativ store på havbruk, mineraler og mineralnæring, landbruk, og fiskeri, vilt og rovdyr, som alle skal ha sin plass i kommunen. Vi tilrettelegger også for å øke besøksturismen fremover. Kommunen er i vekst og har stort utviklingspotensial på allerede veletablerte og varierte kultur- og næringsområder.

Nå søker vi økonomikonsulent/controller i 100% fast stilling. Økonomiavdelingen har ansvaret for regnskap og budsjett i kommunen, i tillegg til å gi støtte og råd til kommunale etater og enheter, utføre økonomisk analyser, og bidra med gode beslutningsgrunnlag for kommunedirektøren og folkevalgte. I dag er vi 3 ansatte på avdelingen, og vi gleder oss til å ta i mot vår nyeste kollega! 

Hvis du kommer til oss, vil du bli en del av en livlig gjeng med masse humør. Vi har god takhøyde, og hvis vi får si det selv - et skikkelig godt arbeidsmiljø. 

I tillegg kan vi tilby:
 • Arbeidsplass i en kommune som har litt av alt: både kulturliv, friluftsliv og natur. Vi er veldig på tilbudssiden når det gjelder ulike aktiviteter og muligheter, og er sikker på at du kommer til å trives her.
 • Positivt og tverrfaglig arbeidsmiljø - vi hjelper hverandre der vi kan, og du vil få samarbeide med kollegaer på tvers av hele organisasjonen
 • Lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger

Du vil få jobbe bredt og allsidig, blant annet med:
 • Å bistå enhetene i økonomioppfølgingen og budsjettutarbeidelse
 • Fakturering; herunder også oppfølging kunde- og leverandørreskontro
 • Innfordring av utestående fordringer
 • Koordinere oppgaver knyttet til innkjøpsordningen
 • Videreutvikling og dokumentasjon av rutiner

Vi ser etter deg som har:
 • Relevant utdanning, gjerne bachelor innen økonomi/administrasjon
 • Erfaring fra økonomiarbeid er en fordel, og kan erstatte formell kompetanse
 • God regnskapsforståelse og kunnskap om relevant regelverk - og gjerne erfaring fra offentlig sektor
 • God digital kompetanse og erfaring fra bruk av økonomisystemer, samt med Excel som arbeidsverktøy. Hvis du i tillegg har kjennskap til Xledger, Framsikt eller tilsvarende, er det et stort pluss

For å passe inn hos oss, tror vi at du:
 • Har personlig interesse for fagområdet, stor arbeidskapasitet, og evne til å jobbe selvstendig
 • Må ha gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig
 • Tør å være litt på ballen, tenke nytt og ta initiativ
 • Er serviceinnstilt og engasjert, samarbeider godt med andre, og bidrar positivt til arbeidsmiljøet
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Eventuelle spørsmål kan rettes til økonomisjef Ann Aashild Hansen på epost: aah@hamaroy.kommune.no eller telefon 91683310. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Vi gjør oppmerksom på at Hábmera suohkan - Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jfr. Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppfølging må begrunnes i søknaden.

About employer

Hábmera suohkan – Mij lip dáppe Nuorttan Nordlánda fylkan la Hábmera suohkan viek tjáppa luondojn ja edna vejulasjvuodaj luondov niektit jagev birra. Hábmer ednagit vuorot álmmukvarresvuodabargov ja åvdedip mánájgárdijt ja skåvlåjt ma varresvuodav låpptiji. Mihá lip gå miján la sierralágásj nasjonála ålggoiellemlinnja Knut Hamsun joarkkaskåvlån. Vissjalis siebre li viehkken gå suohkanav miehtáj li edna dåjma ma mijá bájkálasj vidnudagájs doarjoduvvi. Iellem la ienep gå barggo ja Hábmerin oattjo ienep. Ienep ájgev, ienep sajev ja ienep juohkka diŋgas. Na soajttá mánnodihpen mannat tjuojggamin Ulbasjvágeskárden? Káffa Sult kafedjan dåbdos Hamsunguovdátjin? Miellagiddis dájdda bávtijn dájddagilen Trádnán? Gibttsemtuvrra hávsskes rádnaj Hamarøyskaftet váren? Oahppat mijá valjes sáme kulturhiståvrå birra julevsáme guovdátjin Árranin? Jali dåssju niektit stoarmov ja sjávodisvuodav aktu allasis nágin vielggis merragátten Vestasjjiekken? Hamarøy kommune – Mij Lip Dáppe - Vi e´her! Nord i Nordland fylke finner du Hamarøy kommune - med storslagen natur og muligheter for fantastiske friluftsopplevelser året rundt. Hamarøy satser på folkehelsearbeid og jobber for helsefremmende barnehager og skoler. Vi er stolte av å ha en unik, nasjonal friluftlivslinje som et av flere studietilbud ved Knut Hamsun videregående skole. Engasjerte lag og foreninger bidrar til et mangfold av aktiviteter rundt omkring i kommunen, godt støttet av vårt lokale næringsliv. Livet er mer enn jobb, og i Hamarøy får du mer. Mer tid. Mer plass. Mer av alt. Hva med en måneskinnstur i løypene på Ulvsvågskaret? En kaffekopp i Kafé Sult på det prisbelønte Hamsunsenteret? Sterke kunstinntrykk på svabergene i kunstbygda Tranøy? Klatretur med fine folk på Hamarøyskaftet? Lære om vår rike samiske kulturhistorie på lulesamiske senteret Àrran? Eller bare nyte storm og stille - helt alene - på ei kvit strand mot Vestfjorden?

Contacts

Maria Katrin Grønhaug

Maria Katrin Grønhaug

Rådgiver
mkg@personalhuset.no
+4796015368 / +4796015368

Ann Aashild Hansen

Økonomisjef
ann.aashild.hansen@hamaroy.kommune.no
+4791683310